Komitet naukowy

FMFF 2018


Wydział Farmaceutyczny WUM

Piotr Wroczyński (Dziekan)

Dariusz Maciej Pisklak (Kierownik Zakładu Chemii Fizycznej)

Łukasz Szeleszczuk (opiekun Koła)


Wydział Fizyki UW

Krzysztof Turzyński (Dziekan ds. studenckich)

Jarosław Żygierewicz (Kierownik Zakładu Fizyki Biomedycznej)

Beata Brzozowska (opiekun Koła)